Podstawowe błedy w optymalizacji strony WWW

Techniki pozycjonowania mają na celu podniesienie pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Jeśli mimo działań z naszej strony pozycjonowana strona zajmuje odległe miejsce może oznaczać to, że albo nie została poprawnie zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek, albo algorytmy wyszukiwarki zakwalifikowały, którąś z metod pozycjonowania jako technikę manipulacyjną i nałożyły karę na pozycjonowaną stronę.

Najczęstsze błędy, jakie można popełnić podczas pozycjonowania strony internetowej pod kątem wyników wyszukiwania, polegają na nie zastosowaniu się do technik optymalizacji strony lub stosowaniu technik manipulacyjnych (spamerskich).

Do jednych z podstawowych należą źle dobrane słowa kluczowe. Tego rodzaju błędy polegają na nieadekwatnym dobraniu słów kluczowych względem treści strony, bądź stosowaniu fraz zbyt ogólnych. Stosowanie wyrażeń zbyt ogólnych powoduje, że pozycjonowana strona musi konkurować z dużą ilością innych stron, co przekłada się negatywnie na pozycję strony w wyszukiwarce. Dużo gorzej jest w przypadku, gdy słowa kluczowe są niezgodne z tematyką witryny. W takim przypadku narażamy się, że nasze działania mogą zostać potraktowane jako nieetyczne, co może skończyć się nałożeniem kary przez wyszukiwarkę.

Kolejnym błędem jest niewłaściwe rozmieszczenie słów kluczowych. Najlepszym miejscem dla słów kluczowych jest znacznik <title>…</title>. Dalsze miejsca, na które wyszukiwarki zwracają uwagę, znajdują się w nagłówkach h1…h6. Dobrym miejscem na umieszczenie słów kluczowych są atrybuty obrazków <alt> i <title>. Należy pamiętać jednak, aby teksty zamieszczane w tych miejscach były opisami zawierającymi słowa kluczowe, a nie zlepkiem słów kluczowych.

Kolejny błąd można popełnić w momencie wybierania nazwy domeny. Wybierając domenę warto w nazwie użyć słów kluczowych, na które pozycjonujemy stronę. Jeśli zamierzamy użyć dwóch słów kluczowych, to należy pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest oddzielenie słów myślnikiem. Słowa kluczowe rozdzielone podkreślnikiem lub połączone będą traktowane jako jedno słowo.

Następnym, często spotykanym błędem, jest przesycenie strony słowami kluczowymi. Większość pozycjonerów podaje, jako wartość optymalną, 5-6% udziału słów kluczowych w stosunku do całości treści. Czy jest to wartość optymalna tego nie można stwierdzić z całą pewnością, ale należy przyjąć, że nasycenie powyżej 15% można uważać za przesadne. Dobrym sposobem oceny jest czytelność tekstu. Powinno się go czytać naturalnie. Jeżeli zbyt duża ilość powtórzeń słowa kluczowego zaczyna razić, jest to znak do zmniejszenia nasycenia.

Kolejny błąd dotyczy znaczników META. Ważną sprawą jest, aby znaczników description i keywords używać do tego, do czego zostały przeznaczone. Należy pamiętać, żeby nigdy nie powtarzać słów kluczowych. Znaczniki te, co prawda, nie mają dużego wpływu na pozycję strony, ale łatwo można zostać ukaranym przez wyszukiwarki w przypadku niepoprawnego użycia.

Następnym miejscem, gdzie spotyka się błędy mające negatywny wpływ na pozycję strony jest jej konstrukcja. Strony z błędami w kodzie mogą być nieprawidłowo odczytywane przez roboty wyszukiwarek. Najczęściej spotykanymi błędami w konstrukcji strony są powtórzenia sekcji <head></head> lub <body></body>. Zdarza się, że znaczniki META nie znajdują się w odpowiednim miejscu sekcji <head></head>. Należy uważać i domykać znaczniki takie jak <table></table>, <tr></tr>, <td></td>, <div></div> itd.

Najlepszym rozwiązaniem aby ustrzec się błędów w kodzie strony jest przeprowadzenie walidacji W3C. Choć walidacja nie ma bezpośredniego wpływu na pozycjonowanie, to będziemy mieć pewność, że roboty wyszukiwarek nie będą miały kłopotów z poprawnym czytaniem i zaindeksowaniem witryny.

Kolejnym błędem mającym wpływ na pozycję strony w wyszukiwarce jest brak dostępności strony dla robotów wyszukiwarek. Blokadę taką można wprowadzić przez niepoprawne wpisy w znaczniku META robots lub w źle napisanym pliku robots.txt.

Powyższe błędy wynikają zazwyczaj z niewiedzy lub nieuwagi osób projektujących stronę. Oprócz tego rodzaju błędów istnieje szereg działań nieaprobowanych przez wyszukiwarki, a które pozycjonerzy wykonują z premedytacją, licząc na poprawę pozycji strony w rankingach. Działania takie nazywamy technikami manipulacyjnymi.