Optymalizacja stron WWW

Co to jest optymalizacja ?

Optymalizacja - metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania (poszukiwanie ekstremum funkcji) z punktu widzenia określonego kryterium (wskaźnika) jakości (np. kosztu, drogi, wydajności).

Co to jest optymalizacja strony WWW ?

Optymalizacja strony WWW jest to dostosowanie treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu pod określonym kątem. Optymalizację strony można podzielić na optymalizację kodu i optymalizację treści.

Kod strony optymalizujemy pod kątem:

  • prędkości wyświetlania strony (objętości kodu, stosowanie stylów css)
  • zgodności ze standardami (prawidłowa walidacja)
  • wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe (meta tagi, słowa kluczowe, hierarchia nagłówków)

Treść strony optymalizujemy pod kątem:

  • wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe (odpowiednie umiejscowienie i zaznaczenie słów kluczowych, ustalenie hierarchii nagłówków)
  • przystępności dla użytkownika (uwypuklenie elementów istotnych, rozróżnienie elementów odrębnych logicznie)
  • używania przez osoby niepełnosprawne (odpowiednie ułożenie kolejności, stosowanie znacznika alt)