Optymalizacja strony - nazwa domeny

Jednym z ważniejszych miejsc, gdzie można umiecić słowa kluczowe, na jakie pozycjonujemy, jest sama nazwa domeny. Chociaż wielu pozycjonerów dokonuje SEO po utworzeniu strony, najlepszym podejściem jest wcześniejsze utworzenie słów kluczowych i wyrażeń kluczowych, a następnie utworzenie witryny wokół nich. Najlepszym momentem na optymalizację słów kluczowych jest wybór nazwy domeny. Jeżeli to możliwe, należy zwiększyć dopasowanie słów kluczowych wybierając nazwę domeny zawierającą najważniejsze słowa kluczowe.

Jeśli wybieramy nazwę domeny na bazie słów kluczowych, wówczas do rozdzielenie słów lepiej stosować myślnik niż podkreślnik, gdyż roboty inaczej widzą słowa rozdzielone tymi znakami. Słowa rozdzielone myślnikiem widzą jako dwa oddzielne słowa, a rozdzielone podkreślnikiem jako jedne słowo. Przykładowo z dwóch nazw domen: nazwa-domeny.pl i nazwa_domeny.pl, pierwsza będzie widziana jako dwa słowa kluczowe „nazwa” + „domeny” a druga jako jedno słowo „nazwa_domeny” – oczywiście pierwsza sytuacja jest korzystniejsza.