Optymalizacja treści strony.

Treść strony powinna być jak najbardziej naturalna, powinna być odzwierciedleniem tytułu strony i powinna zawierać słowa kluczowe, na jakie pozycjonujemy stronę. Nasycenie strony słowami kluczowymi powinno być również naturalne, nie powinniśmy nadużywać ich przez nadmiernie powtarzanie. Fachowcy twierdzą, że procent nasycenia treści słowami kluczowymi nie powinien przekraczać 5% całości.

Większość robotów wyszukiwarek zwraca uwagę na kolejność występowania słów kluczowych w tekście strony – im wyżej tym słowo ma większą rangę. Dlatego należy umieszczać słowa kluczowe w pierwszych 2-3 KB stron. Niektóre roboty nie czytają całych stron, stosując ograniczenia, dlatego długie strony należy podzielić na kilka mniejszych podstron.

Do wyróżnienia treści na stronie internetowej należy stosować nagłówki. W specyfikacji języka HTML/XHTML mamy ich 6 rodzajów: h1, h2, h3, h4, h5, h6 gdzie h1 jest najważniejszy, a h6 najmniej istotny. Na danej stronie nagłówek rodzaju h1 powinien występować tylko jednokrotnie – do opisu głównego tematu strony. Nagłówki niższej rangi h2…h6 mogą się na stronie powtarzać. Do definicji wyglądu poszczególnych nagłówków najlepiej zastosować kaskadowe arkusze stylów css.

Odpowiednie użycie nagłówków tworzy pewną hierarchię na stronie, dzieląc ją na poszczególne sekcje. Słowa kluczowe umieszczane w nagłówkach mają większe znaczenie niż w zwykłym tekście, więc warto je tutaj umieszczać.

Oprócz nagłówków mamy cały szereg instrumentów przy pomocy, których możemy na stronie WWW wyróżnić poszczególne słowa – najlepiej takie, na które pozycjonujemy daną witrynę. Do instrumentów takich należy wytłuszczenie <b></b>, pochylenie (kursywa) <i></i>, podkreślenie <u></u>, wyróżnienia <em></em>, <strong></strong> oraz <tt></tt> czy cytat <cite></cite>.

Dzięki stosowaniu w tekście wyróżnień można w znacznym stopniu poprawić czytelność tekstu oraz można zwrócić czytającemu uwagę na określone słowa czy frazy, pod warunkiem zachowania odpowiedniego umiaru. Roboty wyszukiwarek również kładą większy nacisk na słowa wyróżnione, więc warto wyróżniać słowa kluczowe.

Warto wspomnieć, że wyszukiwarki podczas analizy strony widzą jedynie znacznik odpowiedzialny za wyróżnienie słowa a nie efekt wizualny, jakie te wyróżnienie spowodowało. Innymi słowy, możemy na przykład użyć znacznika <strong></strong>, aby wyróżnić dane słowo a następnie przy pomocy arkuszów CSS wyłączyć pogrubienie. Dla wyszukiwarki fraza będzie nadal wyróżniona, choć osoba czytająca tego nie zauważy. Co prawda takie działanie nie zalicza się do zbyt etycznych, ale trudno jednoznacznie uznać je za coś złego i nagannego.