Optymalizacja procesów produkcyjnych – skuteczne metody

Dzisiejszym kluczem do sukcesu firm produkcyjnych jest elastyczność w reagowaniu na potrzeby rynku, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny oraz wysokiej jakości produktu i obsługi klienta. W tym celu większość firm korzysta z różnego rodzaju systemów i rozwiązań technologicznych – bardzo często zapominają one jednak, że do osiągnięcia oczekiwanego poziomu wydajności potrzebny jest przepływ informacji pomiędzy tymi systemami. Jak zatem skutecznie optymalizować procesy produkcyjne? Sama optymalizacja ma bardzo wiele definicji- najogólniej można przyjąć, że poszukujemy najlepszego rozwiązania z możliwych. Skutkiem tak zdefiniowanych działań jej poprawa kluczowych parametrów ustalonych jako kryterium oceny np. czas realizacji, koszt produkcji, wydajność stanowiska itp.

Wpływ optymalizacji procesów produkcyjnych na działanie firmy produkcyjnej

Przy niewielkiej skali działalności i braku rzetelnych danych firmy bardzo często mają problem z określeniem poziomu obecnej wydajności i często nie zauważają istotnych problemów. Większe firmy – a zatem duża liczba pracowników, procesów, wyrobów – mają zdecydowanie większe pole do poprawy jak również świadomość konieczności wprowadzania usprawnień.

Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, w tym maksymalne wykorzystanie przestrzeni, urządzeń i maszyn, optymalne wykorzystanie surowców oraz potencjału pracowników, skutkuje m.in.:

  • obniżeniem kosztów produkcji,
  • poprawą terminowości realizacji zleceń,
  • wzrostem jakości produkowanych wyrobów,
  • większą satysfakcją klientów i pracowników.

Narzędzie Lean management wykorzystywane do optymalizacji procesów produkcyjnych

Lean production zakłada wykorzystanie konkretnych narzędzi, które usprawniają procesy zachodzące w firmach produkcyjnych. Do najpopularniejszych należą:

  • 5S – zakładający wdrożenie 5 zasad (selekcja, sortowanie, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina), które pozwalają na zwiększenie produktywności, wzrost bezpieczeństwa i lepszą komunikację wewnętrzną.
  • Kaizen – zakłada potrzebę stałego usprawniania i zaszczepienie tej idei u pracowników na każdym szczeblu organizacji. Jej efektem są drobne, ale systematyczne zmiany poprawiające organizację i efekty pracy.
  • Kanban – promuje sterowanie produkcją w oparciu o konkretne zdarzenia dziejące się na produkcji a nie teoretycznie założony plan. Wielkość produkcji dostosowywana jest do bieżących zamówień, zapasy są ograniczone a firma reaguje szybko i w sposób terminowy.
  • Just in Time (JiT) – ta strategia jest bezpośrednio związana z Kanban a jej celem jest ograniczenie kosztów produkcji. Ma to miejsce poprzez ograniczanie szeroko pojętych kosztów związanych z magazynowaniem i nadmiernymi zapasami-krótkie cykle produkcyjne w odpowiedzi na konkretne zamówienia.
  • oraz SMED –(Single Minute Exchange or Die) – technika ta zakłada szybką zmianę narzędzia i skrócenie do minimum czasu przezbrojenia.

Nowoczesne systemy do zarządzania produkcją

Nieodzownym elementem wprowadzania optymalizacji procesów są zaawansowane systemy do zarządzania produkcją. Oprogramowanie OptiMES to narzędzie, które poprzez gromadzenie i akwizycję danych w czasie rzeczywistym (bezpośrednio z maszyn) oraz możliwość integracji z innymi systemami biznesowymi firmy, pozwala na skuteczny przepływ informacji i wykorzystanie ich sprawnego zarządzania zarówno procesami produkcyjnymi jak i warstwą biznesową. Moduły systemu OptiMES odpowiadają za zarządzanie i wykonanie produkcji, harmonogramowanie, zarządzanie gospodarką magazynową, utrzymaniem ruchu czy relacjami z klientami, dzięki czemu w ramach wdrożenia jednego kompleksowego narzędzia firma poprawia wydajność na wielu polach funkcjonowania i zaczyna generować wyższy dochód. Porozmawiaj z doradcą OptiMES aby dobrać rozwiązanie odpowiadające Twoich potrzebom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *