Pozycjonowanie - Mapa strony

Bardzo istotnym elementem z punktu widzenia pozycjonowania stron jest, aby serwis posiadał mapę strony (ang. Site Map). Mapa strony jest to alternatywna, hierarchiczna reprezentacja struktury serwisu, która stwarza możliwość optymalnej nawigacji po serwisie - przejścia w wybrane miejsce serwisu przy pomocy jednego kliknięcia.

Mapa strony ma pozytywny wpływ na wartość serwisu WWW. Takie mapy dostarczają w jednym miejscu sporą dawkę linków tekstowych prowadzących do kluczowych miejsc strony internetowej. Wiadomo również, że linki tekstowe mają większą wagę dla wyszukiwarek niż linki graficzne. Każda odpowiednio stworzona mapa strony dostarcza sporą liczbę linków i anchor text prowadzących do zawartości na stronie.

Firma Google, oprócz zwykłej mapy strony dostępnej dla internauty odwiedzającego stronę, zaleca utworzenie specjalnej mapy strony (Google Sitemap) przeznaczonej dla robotów indeksujących. Jest to specjalnie utworzony dokument XML, który zawiera odnośniki do podstron danego serwisu. Tworząc i zgłaszając mapę witryny, zyskujemy pewność, że Google ma informacje o wszystkich stronach w danej witrynie, łącznie z adresami URL, których nie udałoby się wykryć w normalnym procesie indeksowania witryny.

Utworzenie takiego pliku nie jest trudne. Oto przykład mapy strony:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84">

 <url>
  <loc>http://www.optymalizacja-strony.pl/index.html</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
 </url>

 <url>
  <loc>http://www.optymalizacja-strony.pl/pozycjonowanie.html</loc>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.7</priority>
 </url>

 <url>
  <loc>http://www.optymalizacja-strony.pl/optymalizacja.html</loc>
  <changefreq>monthly</changefreq>
  <priority>0.4</priority>
 </url>

</urlset>
    

Adresy między znacznikami <loc></loc> to wskazanie pliku, który chcemy uwzględnić w mapie strony. W znaczniku <priority></priority> ustalamy priorytet danego adresu, w odniesieniu do innych adresów tej witryny. Priorytet to liczba od 0.0 do 1.0 (domyślnie 0.5). Największy priorytet powinien być ustawiony dla strony głównej serwisu. W znaczniku <changefreq></changefreq> określamy częstotliwość zmian na stronie, a co za tym idzie sugerujemy robotowi wyszukiwarki jak często powinien odwiedzać daną podstronę. Wskazana wartość to tylko wskazówka a nie polecenie dla robota, nie mamy mechanizmu przymuszającego robota do zadanej częstotliwości indeksowania strony. Prawidłowe wartości to:

 • always - zawsze – stosuje się do stron zmieniających się przy każdym otwarciu
 • hourly - około raz na godzinę
 • daily - około raz dziennie
 • weekly - co tydzień
 • monthly - raz w miesiącu
 • yearly - raz do roku
 • never - nigdy - nie oznacza to jednak, że robot nie sprawdzi tej strony

W przypadku dużych serwisów, z dużą ilością podstron możemy do sporządzenia mapy strony wykorzystać gotowe narzędzia, których jest sporo w sieci. Narzędzia te mogą być w postaci stron internetowych, jak np. http://www.xml-sitemaps.com/ lub w postaci programu, który należy ściągnąć i zainstalować jak w przypadku narzędzia GSiteCrawler znajdującego się na stronie: http://www.gsitecrawler.com.

Efektem końcowym działania tego typu narzędzi jest plik sitemap.xml, który należy umieścić w głównym katalogu naszej witryny. Możemy również powiadomić wyszukiwarkę Google o fakcie dodania mapy strony. Aby tego dokonać należy dodać następujący wiersz do pliku robots.txt:
Sitemap: http://example.com/lokalizacja_mapy_witryny.xml
Ta instrukcja jest niezależna od wiersza user-agent, a zatem można ją umieścić w dowolnym miejscu pliku.

Innym sposobem powiadomienia wyszukiwarki Google o utworzeniu mapy witryny jest założenie i zalogowanie się na konto Google oraz dodanie mapy korzystając z kreatora - postępując zgodnie ze wskazówkami.

Zgłoszenie mapy strony w Google