Przegląd technik manipulacyjnych

Techniki pozycjonowania, które są akceptowalne przez wyszukiwarki możemy nazwać technikami naturalnymi. Oprócz technik naturalnych istnieje cały szereg działań, które nie są akceptowalne przez wyszukiwarki, a które mimo tego są często stosowane w celu podniesienia pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Techniki takie nazywamy technikami manipulacyjnymi, nieetycznymi lub spamerskimi.

Techniki manipulacyjne są zwalczane przez wyszukiwarki a walka z nimi jest podstawowym motorem do ciągłych zmian w algorytmach indeksujących wyszukiwarek. Przy pozycjonowaniu strony należy bardzo uważać i optymalizować stronę tak, aby nie miała zadatków na spam. Do najczęstszych powodów, dla których wyszukiwarki kwalifikują strony jako spam należą:

  • Wielokrotne powtarzanie słów kluczowych w znacznikach meta
  • Liczba słów kluczowych na stronie przewyższa liczbę, która wynika z logicznego, naturalnego układu treści
  • Powtarzająca się zawartość (ang. Double Content)
  • Ogromna liczba linków wychodzących

Do najczęstszych technik manipulacyjnych możemy zaliczyć:

Ukryty tekst

Stosowanie ukrytego tekstu należy do najczęstszych technik manipulacyjnych. Polega on na tym, że inny tekst jest widziany przez użytkownika strony a inny przez robota indeksującego. Robi się to oczywiście po to, aby w ukrytym tekście zamieścić jak najwięcej dodatkowych słów kluczowych.

Sposobów na ukrycie tekstów jest całe mnóstwo. Najprostszy i chyba najbardziej prymitywny polega na dobraniu koloru czcionki takiego samego jak kolor tła. Ukrycie w ten sposób tekstu jest mało skuteczne, ponieważ wystarczy zaznaczyć wybrany fragment strony przy pomocy myszki a tekst w zaznaczonym polu stanie się widoczny.

Innym sposobem na ukrycie tekstu może być zmniejszenie czcionki do bardzo małych rozmiarów np. jednego piksela (1px). Teksty napisane taką czcionką będą prawie niewidoczne na stronie.

Nieco sprytniejszy sposób na ukrycie tekstu na stronie polega na zastosowaniu kaskadowych arkuszy stylów CSS. Możemy ukryć całą warstwę <div>...</div>. Wystarczy w pliku ze stylami CSS zdefiniować klasę hidden według poniższego wzoru:
.hidden {display:none}
natomiast w kodzie strony zamieścić warstwę z tekstem używając zdefiniowanej klasy:
<div class=”hidden”>
Tu zamieszczamy tekst do ukrycia…
</div>

Taka ukryta warstwa jest niewidoczna na stronie i trudna do wykrycia.

Innym sposobem na ukrycie tekstu, który również wykorzystuje style CSS jest sposób polegający na przesunięciu warstwy poza widoczny ekran np. w górę i w lewo o 1000 pikseli. Można również zdefiniować minimalny rozmiar warstwy np. 1x1 piksel – będzie wtedy widoczna na stronie jako mała kropeczka.

Metodą na odkrycie tak ukrytego tekstu jest wyłączenie obsługi stylów w przeglądarce. Strona z wyłączonymi stylami będzie przedstawiona w postaci tekstowej i oczywiście będą widoczne teksty z ukrytych warstw.

Niektórzy mniej doświadczeni pozycjonerzy, chcąc ukryć tekst na stronie umieszczają go w komentarzach. Do komentowania na stronie służą znaczniki:
<!--
Tu treść komentarza …
-->

Metoda to jest zupełnie bezużyteczna, gdyż roboty wyszukiwarek podczas indeksowania całkowicie pomijają zawartość komentarzy

Ukryte obrazy ze znacznikiem ALT

W technice ukrytych obrazów podobnie jak w ukrytym tekście chodzi o dodatkowe naszpikowanie strony słowami kluczowymi. Słowa kluczowe umieszcza się w znaczniku ALT do obrazka, natomiast sam obrazek ukrywa się na stronie.

Technikę, która służy do zamieszczania ukrytych obrazków nazwano 1px Image. Nazwa wzięła się od metody jaką się tu stosuje, polegającej na tworzeniu obrazka o rozmiarze 1x1 piksela. Obrazek taki jest praktycznie nie do zauważenia, a do znacznika ALT można wrzucić mnóstwo słów kluczowych bądź inną dowolną treść.

Można oczywiście ukryć obrazek przy pomocy innego sposobu jak chociażby przy pomocy ukrytej lub przesuniętej warstwy – podobnie jak to było w przypadku ukrytego tekstu.

Cloaking

Cloakingiem (ang. Cloak - płaszcz) nazywamy technikę, która polega na prezentowaniu różnych wersji strony, w zależności od tego, kto daną stronę przegląda. Technika ta nie zawsze musi być techniką manipulacyjną. Często strony WWW stosują różne wersje językowe, gdzie dana wersja jest wyświetlana na podstawie ustawień językowych przeglądarki odwiedzającego. Istnieją strony, które wyświetlają różniące się treści, w zależności od tego, jakiej przeglądarki używa oglądający. Taki rodzaj cloakingu jest jak najbardziej dopuszczalny.

Nie akceptowalnym rodzajem cloakingu jest stosowanie różniących się treści w zależności czy odwiedzający jest zwykłym internautą czy robotem indeksującym wyszukiwarki. Ten rodzaj cloakingu nazywamy często User Agent Cloaking. Nazwa ta wzięła się od pola User_Agent, które jest wypełniane danymi konkretnego robota w momencie, gdy odwiedzającym stronę jest robot. Dane ta są zapisywane w logu serwera i można je w łatwy sposób odczytać przy pomocy języka PHP. Informacja ta jest dostępna w zmiennej $_SERVER[’http_USER_AGENT’]. Po zidentyfikowaniu, że odwiedzającym jest robot wyszukiwarki a nie zwykły internauta podstawia się mu inną treść strony.

Podobną techniką do User Agent Cloaking jest technika zwana IP Cloaking. Technika ta polega na wykryciu czy odwiedzającym jest zwykły internauta czy robot wyszukiwarki na podstawie adresu IP odwiedzającego. W zależności od tego kto odwiedza witrynę wyświetlane są różne wersje serwisu. IP Cloaking wykorzystuje fakt, że roboty danej wyszukiwarki posiadają na stałe przypisane adresy IP. Na stronie http://www.iplists.com/ znajduje się lista robotów różnych wyszukiwarek wraz z aktualnymi adresami IP do nich przypisanymi.

Pozycjonowanie na frazy niezgodne z zawartością strony

Jest to metoda pozycjonowania, gdzie jako słów kluczowych używa się fraz, które są bardzo popularne i często wyszukiwane, ale które mają niewiele wspólnego z treścią pozycjonowanej strony.

Ten rodzaj pozycjonowania jest najbardziej nieetyczny ze wszystkich technik manipulacyjnych. Inne nieetyczne sposoby pozycjonowania można zrozumieć, pod warunkiem, że strony, których dotyczą spełniają wymogi poszukującego. Można uznać, że nie jest istotne w jaki sposób strona zdobyła wysoką pozycję, jeśli jej zawartość satysfakcjonuje poszukującego. Natomiast nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy poszukujący po wpisaniu frazy otrzymuje strony o całkowicie innej zawartości. Jest to działanie mające na celu oszukanie ludzi i jest wysoce naganne. Nie wspominając już o sytuacjach skrajnych, gdzie np. dziecko wyszukujące bajek natrafia na strony o tematyce pornograficznej. Sytuacje takie należy uznać nie tylko za nieetyczne, ale noszące znamiona przestępstwa.

Najczęstszą techniką wykorzystywaną do pozycjonowania na frazy niezgodne z zawartością strony jest technika cloakingu opisana powyżej.