Optymalizacja znaczników META

Znacznik "keywords"

Po wyborze słów kluczowych, na które strona będzie pozycjonowana kolejnym krokiem jest prawidłowe rozmieszczenie i nasycenie witryny wybranymi frazami. Wydawać by się mogło, że najlepszym miejscem na umieszczenie na stronie WWW wybranych słów kluczowych jest znacznik (ang: tag):

<meta name=”keywords” content=”wybrane słowa kluczowe”>

Znacznik ten, w pierwotnej wersji, został stworzony właśnie w tym celu. Znaczniki meta umieszcza się w sekcji <head></head> dokumentu HTML – w sekcji nagłówkowej.

Słowa kluczowe umieszczone w znaczniku <meta name=”keywords” …> nie są widoczne na stronie WWW, a mają jedynie poinformować przeglądarkę o tematyce strony. Niestety ze względu na częste stosowanie przez webmasterów technik manipulacyjnych polegających na umieszczaniu w znaczniku „keywords” słów kluczowych niezwiązanych z tematyką strony, a jedynie takich, które są popularne i często wyszukiwane, wartość tego znacznika dla wyników wyszukiwania ulegała stałej degradacji.

21 września 2009 Google oficjalnie podało do wiadomości, że znacznik meta „keywords”, nie jest brany pod uwagę podczas „obliczania” pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Dla większości webmasterów oraz specjalistów SEO, nie jest to nic nowego, ponieważ od dłuższego czasu nieoficjalnie było to już wiadome. Jednak dopiero jesienią 2009 roku Google podało tą informację do publicznej wiadomości.

Przeważająca część webmasterów, mimo ignorowania przez Google, nadal stosuje znacznik <meta name=”keywords”…> choćby ze względu na inne wyszukiwarki. Aby algorytmy indeksujące nie uznały słów kluczowych tu umieszczanych za spam, nie należy powtarzać tej samej frazy więcej niż jeden raz. Te same słowa kluczowe użyte w różnych kontekstach nie powinny być użyte więcej niż 4 razy np.: pozycjonowanie, pozycjonowanie stron, pozycjonowanie WWW, pozycjonowanie Olsztyn. Poszczególne słowa kluczowe w znaczniku „keywords” umieszczamy tu po przecinku, pisząc małymi literami (wprawdzie niektóre wyszukiwarki rozróżniają wielkość liter, ale dla Google nie ma to znaczenia).

Nie należy również przesadzać z liczbą słów kluczowych. Zalecaną liczbą jest 10 do 15 fraz. Istnieje również ograniczenie na łączną długość słów kluczowych do 100 znaków.

Podczas opracowywania zestawu słów kluczowych należy uwzględnić fakt, że niektórzy internauci podczas wyszukiwania nie mogą stosować polskich znaków diakrytycznych (ą, ś, ć…) i zamieścić również słowa kluczowe pisane bez tych znaków np. „młyńskie koło” oraz „mlynskie kolo”. Większość specjalistów SEO zaleca również uwzględnienie literówek, a nawet błędów ortograficznych na najczęściej pojawiające się słowa kluczowe w zapytaniach.

Zasadniczą regułą podczas stosowania znacznika <meta name=”keywords”…> powinno być to, aby wszystkie użyte słowa kluczowe występowały w sekcji <body>…</body>, czyli inaczej mówiąc w treści strony. Jeżeli zawartość „keywords” nie będzie zgodna z treścią merytoryczną strony wówczas może zostać to potraktowane jako spam.

Aby zobaczyć, jakie słowa kluczowe umieszczone są w znaczniku <meta name=”keywords”…> na danej stronie, należy wyświetlić źródło HTML tej strony – wszystkie przeglądarki mają taką możliwość. Sposób ten warto wykorzystać do analizy konkurencji i sprawdzenia, na jakie słowa kluczowe pozycjonowane są strony, z którymi będziemy konkurować.