Jaki sąd zajmuje się upadłością konsumencka?

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości jest postępowaniem sądowym, a wszczęcie procesu rozpoczyna się poprzez zgłoszenie wniosku. Wniosek taki składa na ogół konsument borykający się z niewypłacalnością i nierzadko będących w spirali zadłużenia. Zdarzyć się może również, że to zniecierpliwiony wierzyciel postanawia odzyskać swój dług i składa wniosek do sądu. Należy zaznaczyć, że proces upadłości konsumenckiej zawsze wszczynany jest na wniosek, nigdy nie dzieje się z urzędu. Do jakiego sądu należy się kierować?

Sąd upadłościowy

Wszystkie sprawy o upadłości nie tylko konsumencką rozpoznaje sąd upadłościowy. Sądem upadłościowym jest zawsze sąd rejonowy, a dokładnie jego jednostka organizacyjna (wydział) – sąd gospodarczy. Sądy okręgowe nie mają kompetencji do rozpoznawania wniosków o ogłoszenie upadłości.

Należy zaznaczyć, że nie każdy sąd rejonowy posiada wydział gospodarczy zajmujący się sprawami upadłościowymi. Oznacza to, że wielu dłużników zmuszonych jest składać wnioski do odległych, większych miast. Ratunkiem w tej sytuacji jest możliwość złożenia wniosku przez nadanie go listem poleconym z dowolnej placówki pocztowej w Polsce. Wniosek może być również złożony przez pełnomocnika, w tym adwokata lub radcę prawnego, którego siedziba również nie musi znajdować się w rejonie danego sądu.

Do sądu w jakiej miejscowości należy złożyć wniosek?

Rozpoznaniem spraw o ogłoszenie upadłości zajmuje się sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, a w przypadku osoby fizycznej (konsumenta) nie prowadzącego działalności gospodarczej domniemywa się, że głównym ośrodkiem jest miejsce zwykłego pobytu konsumenta.

Za miejsce zwykłego pobytu uważa się miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek życia dłużnika. Miejscowość, w której dłużnik na ogół przebywa i gdzie realizuje swoje zwykłe czynności w życiu codziennym. Miejsce zwykłego pobytu nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania i oba te miejsca mogą być nawet w różnych miejscowościach. Miejsce zwykłego pobytu nie musi być również też tym samym miejscem, co miejsce zamieszkania dłużnika. Różnica może polegać na tym, gdzie dłużnik ma zamiar przebywać na stałe, a gdzie tymczasowo. Stale przebywa w miejscu zamieszkania, ale czasowo w miejscu zwykłego pobytu, gdzie np.: pracuje 6 dni w tygodniu.

Co się stanie gdy wniosek złożymy do niewłaściwego sądu?

Jeśli okaże się, że właściwy sąd jest inny, wówczas zgodnie z przepisami, sąd, do którego wnieśliśmy wniosek przekaże go do sądu właściwego. Przekazanie następuje z urzędu i wszystkie czynności w tym zakresie należą do sądu, do którego wniesiono wniosek. Opłata również zostaje przeksięgowana. Sąd załatwia tę sytuację przez wydanie postanowienia. W sprawie postanowienia o przekazanie sprawy nie można wnieść zażalenia, a postanowienie to wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. Jeśli zostały dokonane czynności w sądzie niewłaściwym, pozostają one w mocy.

Co zamiast upadłości?

Czy jest wyjście z trudnej sytuacji finansowej, które nie zmusza nas do załatwiania spraw w sądzie? Jednym z pierwszych rozwiązań, jakie powinniśmy wdrożyć, zanim ogłosimy upadłość, jest zgłoszenie się do banków i innych instytucji finansowych, u których zaczerpnęliśmy kredyty hipoteczne, czy pożyczki gotówkowe w celu renegocjacji warunków umów, czasowego zawieszenia spłat rat lub innego korzystnego dla obu stron rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *