Kosztorys inwestorski – co to jest i kiedy jest potrzebny?

Kosztorys inwestorski opracowuje się w celu określenia wartości robót budowlanych inwestycji i sporządzany jest zanim jeszcze rozpoczną się jakiekolwiek prace. Kosztorys ma za zadanie pomóc inwestorowi ocenić, czy stać go na realizację przedsięwzięcia.

Co to jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski przygotowuje się po to, aby oszacować wartość robót danego przedsięwzięcia budowlanego, wyszczególnia się w nim wszystkie rodzaje prac. Aby w ogóle kosztorys inwestorki Warszawa mógł powstać niezbędny jest projekt wykonawczy i specyfikacja techniczna. Dopiero na tej podstawie można przystąpić do określenia jakie prace będą wykonane i ilość roboczogodzin. Oprócz tego konieczny jest spis wszystkich potrzebnych materiałów budowlanych i sprzętu. Następnie należy zestawić wszystko z obowiązującymi cenami. Jenak kosztorys to tylko szacunkowa wartość inwestycji, finalnie budowa może zamknąć się w wyższej lub niższej kwocie. Warto jednak taki dokument sporządzić, ponieważ jest to dobry punkt odniesienia do rynkowych realiów.

Kto powinien przygotować kosztorys dla inwestora?

Kosztorys inwestorski można sporządzić samodzielnie, ale trzeba mieć świadomość tego, że będzie to kosztorys dość ogólny i może być obarczony dużym marginesem błędu. Zderzenie takiego amatorskiego kosztorysu może okazać się wielkim rozczarowaniem w zderzeniu z rynkową rzeczywistością podczas realizacji budowy, np. domu.

Zdecydowanie lepszą opcją jest powierzenie jego przygotowanie zawodowemu kosztorysantowi, który posiada znaczną widzę na temat specyfiki prac budowlanych, a także posiada umiejętności korzystania z tablic dotyczących czasu potrzebnego dla wykonania poszczególnych etapów budowy i cen materiałów. Ogromną zaleta dobrze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego jest to, że może on pomóc w zaoszczędzeniu pieniędzy.

Kosztorys inwestorski podczas budowy domu jednorodzinnego

Nie jest żadną tajemnicą, że budowa domu pochłania ogromne nakłady finansowe, ale czy przy tak częstych zmianach cen materiałów budowlanych jest sens sporządzać kosztorys? Jedyna słuszna odpowiedź brzmi: tak. Kosztorys zawiera informacje ile materiałów jest potrzebne do wybudowania domu i pozwala optymalizować koszty. Dodatkowo osoby, które budują się przy wsparciu kredytu mogą spotkać się z tym, że bank będzie wymagał od nich takiego dokumentu. Bardzo ważnym elementem jest także procentowy przyrost każdego etapu inwestycji:

  • Etap 1. Stan zerowy – 10% kosztów,
  • Etap 2. Stan surowy otwarty – 35% kosztów,
  • Etap 3. Stan surowy zamknięty – 50% kosztów,
  • Etap 4. Zainstalowanie instalacji wewnętrznych – 70% kosztów,
  • Etap 5. Wykończenie budowy – 85% kosztów,
  • Etap 6. Zakończenie inwestycji – 100% kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *