Nauka programowania dla dzieci – “niszczenie dzieciństwa” czy dobra zabawa doskonale rzutująca na przyszłość?

Tempo rozwoju technologicznego i przemiany na rynku pracy sprawiają, że coraz większą uwagę przywiązujemy do edukacji naszych dzieci, gdyż dzieciństwo jest okresem, w którym zaszczepione w naszych pociechach umiejętności i pasje w przyszłości rozwijają się często w stopniu najsilniejszym. Jednymi z ciekawszych zajęć, na jakie można obecnie zapisać nasze pociechy, jest nauka programowania dla dzieci.

Nauka programowania dla dzieci — czy warto w nią inwestować?

Nauka programowania, według niektórych rodziców, nie do końca jest tym, na co powinno eksponować się dziecko, gdyż uważa się, że wiąże się on a z odbieraniem mu dzieciństwa. Nic jednak bardziej mylnego, gdyż tak naprawdę nauka programowania dla dzieci może być świetną przygodą, a przy tym rozwinąć może u nich liczne umiejętności, stanowiące podwaliny przyszłej wielkiej kariery.

Nauka programowania rozwija u dzieci przede wszystkim tak ważne w późniejszym życiu zdolności logicznego myślenia, a także rozwiązywania różnego rodzaju problemów, z którymi te o wiele łatwiej będą mogły sobie poradzić, gdyż myśleć będą one analitycznie. Programowanie przyczyni się u nich nie tylko do rozwiązywania problemów stricte naukowych, ale także nauczy je rozbijać różne procesy je otaczające na mniejsze części składowe i nauczy je dostrzegać powiązania pomiędzy nimi.

Rozwój umiejętności logicznych i tych w zakresie planowania znacznie poprawiają ogólną zaradność życiową oraz spostrzegawczość. Programowanie uczy dziecko dostrzegać istotne detale, a także planować podejmowane przez nie kroki z wyprzedzeniem. Dodatkowo z nauką programowania wiąże się także umiejętność rozwiązywania problemów typowo matematycznych i znajdywanie rozmaitych sposobów rozwiązywania zadań, dzięki czemu również i umiejętności liczenia i rozwiązywania zadań będą lepiej przyswajane przez naszą pociechę.

Programowanie jest też niezwykle docenianą na rynku pracy umiejętnością i już dawno minęły czasy, w których zajmowali się w nim osoby będące programistami sensu stricto. Dziś w wielu branżach wymagane są chociażby podstawowe umiejętności w zakresie programowania, a ekspozycja dziecka na rozmaite koncepcje z nim związane przyczyni się do zaszczepienia w nim pasji, dzięki której dalej będzie ono chciało zgłębiać tę wiedzę i będzie to też dla niego łatwiejsze.

Wiek najlepszy do rozpoczęcia nauki programowania

Wiele osób interesujących się zajęciami, jakimi jest nauka programowania dla dzieci, nie wie jednak, czy wiek ich dziecka jest odpowiedni do tego typu dodatkowej aktywności. Same wątpliwości nie są niczym złym, gdyż są one wyrazem troski o dziecko, jednak zawsze należy w takim przypadku zrobić małe rozeznanie.

Jak się okazuje, programowanie jest już wprowadzone w wielu szkołach podstawowych, gdyż przyjęło się dość powszechnie, że już 8-letnie dzieci mogą zacząć jego naukę. Jednak aby dawała ona konkretne efekty, nasze dziecko musi ją traktować przede wszystkim jako dobrą zabawę, a nie formę nauki, do której to wiele dzieci czuje jednak awersję, jeżeli ma być ona na nich wymuszona.

Nauka programowania dla dzieci powinna być prowadzona przez osoby, które nie tylko znają się na samym programowaniu, ale także lubią dzieci i potrafią uczynić z niego w oczach swoich podopiecznych świetną zabawę, na którą co nie będą mogli się doczekać.

Języki programowania wykorzystywane na zajęciach nauki programowania dla dzieci i młodzieży

Na rynku są dziś obecne rozmaite języki programowania i środowiska programistyczne dedykowane dzieciom i młodzieży. W szkołach dość często nauczany jest dziś język Scratch, dzięki któremu możliwe jest budowanie z bloków nie tylko prostych aplikacji, ale także tworzenie interaktywnych opowieści, grafik czy muzyki. Języka tego uczy się dzieci i młodzież od 8 do 16 roku życia.

Podobnym do Scratcha językiem jest Blockly, który jednak różni się od niego tym, że stworzone w nim projekty można przetłumaczyć na inne języki programowania, takie jak JavaScript, Python, PHP, Lua, czy Dart.

Już 10-latkowie mogą zacząć przyswajać umiejętność, jaką jest programowanie w Pythonie. Python — w przeciwieństwie do języka Scratch — jest już pełnowartościowym językiem programowania, w którym można tworzyć zarówno proste aplikacje i skrypty, jak i niezwykle złożone pakiety oprogramowania. Wykorzystywany jest on także w profesjonalnych obliczeniach. Jego składnia jest niezwykle prosta oraz jest on językiem obiektowym bardzo przypominającym język naturalny, dzięki czemu jest jednym z najłatwiejszych języków do przyswojenia — tak dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Olbrzymią zaletą Pythona jest też jego popularność — znajduje się on bowiem w ścisłej czołówce, a według niektórych rankingów jest on nawet językiem numer jeden. Dzięki temu istnieje wiele materiałów — tak płatnych, jak i darmowych — które dostosowane są do różnych grup odbiorców. Pojawia się w związku z tym wiele podręczników Pythona adresowanych do młodszych użytkowników komputerów. Również i ten język wkroczył do polskich szkół publicznych.

Doskonałym językiem programowania zaprojektowanym do celów edukacyjnych, jest także język Small Basic stworzony przez Microsoft. Jego pracownicy przygotowali go w taki sposób, aby łatwo było w przyszłości przestawić się z programowania wizualnego, znanego między innymi z języka Scratch, na programowanie czysto tekstowe, które jest już bardziej wymagające. Small Basic umożliwia już stworzenie o wiele bardziej zaawansowanych projektów niż Scratch, a programowanie w nim przypomina realne zadania, przed którymi nasze pociechy będą postawione w przyszłości, jeżeli zdecydują się rozwijać w kierunku, jakim jest programowanie.

Młodzież uwielbia także naukę języka Alice, który również działa na zasadzie dopasowywania do siebie puzzli, którymi są poszczególne elementy projektu, jednak jest on nastawiony na tworzenie animacji do gier i filmów animowanych, co sprawia, że zgłębianie jego tajników jest w oczach młodzieży interesującą rozrywką. Używany jest on także na uniwersytetach podczas zajęć zapoznających studentów z podstawowymi koncepcjami programowania.

Wymienione języki to tak naprawdę tylko niewielka część narzędzi przeznaczonych do nauki programowania dla dzieci, co doskonale ukazuje ogromną wagę, jaką przywiązuje się do edukacji informatycznej już na dość wczesnym etapie rozwoju dziecka.

Umiejętności, które kiedyś kojarzyły się z dorosłością i niezwykle wysokim poziomem wiedzy technicznej, zostały adaptowane do nauczania ich w szkołach oraz na zajęciach dodatkowych. wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas programowania będzie się uczyć w ramach zajęć każde dziecko, a umiejętność ta będzie wymagana w wielu branżach i na wielu stanowiskach pracy.

Świat mknie do przodu niczym rakieta i dlatego nie warto jest pozostawać w tyle za obowiązującymi trendami. Inwestycja w zajęcia, takie jak nauka programowania, jest jednym z najlepszych wyrazów troski o przyszłość naszych dzieci i znacznie ułatwi im ona dorosłe życie — tak zawodowe, jak i osobiste.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *